FICS - Free Internet Chess Server
Events
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the China Championship Women 2016
The China Championship Women 2016 took place between April 17th and April 28th.
Top 10 Participants
Top 0 Standings
Country Rating
Tan, Zhongyi CHN 2518
Lei, Tingjie CHN 2504
Guo, Qi CHN 2436
Wang, Jue CHN 2380
Zhang, Xiaowen CHN 2374
Zhai, Mo CHN 2371
Gu, Tianlu CHN 2255
Wang, Doudou CHN 2234
Xiao, Yiyi CHN 2222
Yuan, Ye CHN 2212
Schedule (Top boards).
Login Now| Register| Download| Help| Teaching Ladder| Sponsors| Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Sun Apr 17 11:42:25 GMT Standard Time 2016