FICS - Free Internet Chess Server
Events
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the China Championship Men 2016
The China Championship Men 2016 took place between April 17th and April 28th.
Top 10 Participants
Top 0 Standings
Country Rating
Wei, Yi CHN 2700
Zhou, Weiqi CHN 2635
Zhao, Jun CHN 2634
Lu, Shanglei CHN 2619
Wen, Yang CHN 2614
Zhou, Jianchao CHN 2612
Bai, Jinshi CHN 2564
Gao, Rui CHN 2552
Zeng, Chongsheng CHN 2549
Xu, Jun CHN 2527
Schedule (Top boards).
Login Now| Register| Download| Help| Teaching Ladder| Sponsors| Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Sun Apr 17 11:42:16 GMT Standard Time 2016