FICS - Free Internet Chess Server
Events
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the China Championship Women 2015
The China Championship Women 2015 took place between May 18th and May 29th.
Top 10 Participants
Top 0 Standings
Country Rating
Tan, Zhongyi CHN 2475
Shen, Yang CHN 2449
Lei, Tingjie CHN 2449
Ding, Yixin CHN 2433
Guo, Qi CHN 2424
Ni, Shiqun CHN 2393
Wang, Jue CHN 2369
Zhang, Xiaowen CHN 2353
Zhai, Mo CHN 2330
Xiao, Yiyi CHN 2253
Schedule (Top boards).
Login Now| Register| Download| Help| Teaching Ladder| Sponsors| Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Thu May 21 16:25:19 GMT Standard Time 2015