FICS - Free Internet Chess Server
Events
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the China Individual Championship Group A Women 2012
The China Individual Championship Group A Women 2012 takes place between March 27th and April 7th.
Top 10 Participants
Top 0 Standings
Country Rating
Ju, Wenjun CHN 2557
Tan, Zhongyi CHN 2438
Huang, Qian CHN 2399
Wang, Yu A CHN 2372
Wang, Jue CHN 2366
Zhang, Xiaowen CHN 2354
Guo, Qi CHN 2351
Ding, Yixin CHN 2350
Gu, Xiaobing CHN 2257
Wang, Xiaohui CHN 2209
Schedule (Top boards).
Login Now| Register| Download| Help| Teaching Ladder| Sponsors| Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Tue Mar 27 18:47:0 GMT Standard Time 2012