FICS - Free Internet Chess Server
Events
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the China Individual Championship Group A Men 2012
The China Individual Championship Group A Men 2012 takes place between March 27th and April 7th.
Top 10 Participants
Top 0 Standings
Country Rating
Wang, Yue CHN 2702
Bu, Xiangzhi CHN 2668
Ding, Liren CHN 2660
Hou, Yifan CHN 2639
Ni, Hua CHN 2637
Zhou, Jianchao CHN 2625
Yu, Yangyi CHN 2615
Zhao, Jun CHN 2583
Li, Shilong CHN 2549
Lu, Shanglei CHN 2514
Schedule (Top boards).
Login Now| Register| Download| Help| Teaching Ladder| Sponsors| Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Tue Mar 27 18:46:21 GMT Standard Time 2012