FICS - Free Internet Chess Server
Events
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the Cappelle la Grande International Chess Open
The Cappelle la Grande International Chess Open took place between February, 28th and March, 7th.
Top 20 Participants
Top 10 Standings
Country Rating
Evgenij Miroshnichenko UKR 2667
Alexander Graf GER 2644
Vladimir Baklan UKR 2627
Yuriy Kuzubov UKR 2626
Vladimir Burmakin RUS 2622
Tamaz Gelashvili GEO 2622
Anton Korobov UKR 2613
Vadim Malakhatko BEL 2610
Nidjat Mamedov AZE 2607
Yuri Drozdovskij UKR 2607
Csaba Balogh HUN 2604
Alberto David LUX 2603
Evgeny E Vorobiov RUS 2591
Eduardas Rozentalis LTU 2590
Fidel Corrales Jimenez CUB 2586
Kevin Spraggett CAN 2585
David Arutinian GEO 2585
Vladislav Borovikov UKR 2582
Tigran Gharamian FRA 2581
Julian Radulski BUL 2580
1. Vovk 7.5
2. Zakhartsov 7.0
Dzhumaev 7.0
Jaracz 7.0
5. Corrales Jimene 6.5
Olszewski 6.5
Rychagov 6.5
Sumets 6.5
Hammer 6.5
Zubarev 6.5
Schedule (Top boards).
Round 1 - Feb 28th
Wirig - Miroshnichenko 0-1
Graf - Lushenkov 1-0
Sanchez - Baklan 1/2
Kuzubov - Markosian 1-0
Iskusnyh - Burmakin 1/2
Gelashvili - Philippe 1-0
Marholev - Korobov 0-1
Malakhatko - Vocaturo 1/2
Sulashvili - Drozdovskij 1-0
Mamedov - Dvirnyy 1-0
Zilberman - Balogh 0-1
David - Spirin 1-0
Petkevich - Vorobiov 1/2
Rozentalis - Benitah 1-0
Agopov - Corrales Jimene 1-0
Arutinian - Guidarelli 1/2
Sanduleac - Borovikov 1/2
Gharamian - Zdebskaja 1-0
Foisor - Radulski 0-1
Kononenko - Krivonosov 1/2
Lipka - Sulskis 1/2
Savchenko - Pruess 1-0
Housieaux - Solodovnichenko 0-1
Zubarev - Huerga Leache 1-0
Grekh - Vovk 0-1
Zakhartsov - Tologontegin 1-0
Nadig - Dzhumaev 0-1
Jaracz - Batsiashvili 1/2
Foisor - Narayana Geetha 1/2
Bobras - Shirazi 1-0
Round 2 - Mar 1st
Miroshnichenko - Maiorov 1-0
Hebden - Graf 0-1
Sanikidze - Kuzubov 1/2
Vokarev - Gelashvili 1/2
Korobov - Riff 1-0
Danielian - Mamedov 1/2
Balogh - Apicella 1/2
Rychagov - David 1/2
Ulibin - Rozentalis 1/2
Todorov - Gharamian 1/2
Radulski - Gozzoli 1-0
Smirnov - Savchenko 1-0
Solodovnichenko - Heberla 1/2
Naumkin - Zubarev 1/2
Vazquez Igarza - Jojua 0-1
Bhat - Bobras 0-1
Salgado Lopez - Salvador 1-0
Simutowe - Degraeve 0-1
Akesson - Sokolov 1/2
Timoshenko - Sulashvili 1/2
Genov - Baramidze 1/2
Dvoirys - Agopov 1-0
Rombaldoni - Rusev 0-1
Vovk - Plachetka 1-0
Zozulia - Shneider 1/2
Payen - Hammer 0-1
Dzhumaev - Grimberg 1-0
Havlicek - Zakhartsov 0-1
Iturrizaga - Sieciechowicz 1/2
Trella - Jaracz 0-1
Round 3 - Mar 2nd
Rusev - Miroshnichenko 1/2
Graf - Vovk 0-1
Hammer - Korobov 1/2
Zakhartsov - Radulski 1/2
Bobras - Dzhumaev 1/2
Zinchenko - Salgado Lopez 1-0
Degraeve - Smirnov 1-0
Jojua - Dvoirys 1/2
Ulibin - Baklan 1/2
Kuzubov - Todorov 1-0
Kraai - Burmakin 1/2
Gelashvili - Tunik 1-0
Malakhatko - Naumkin 1-0
Mamedov - Le Roux 1/2
Heberla - Balogh 1/2
David - Akesson 1/2
Babaev - Vorobiov 1/2
Rozentalis - Yandemirov 1/2
Gharamian - Genov 1/2
Kononenko - Zozulia 1-0
Sulashvili - Sulskis 1/2
Sieciechowicz - Solodovnichenko 0-1
Zubarev - Petran 1-0
Braun - Wantiez 0-1
Schneider - Geetha Narayana 0-1
Sokolov - Hartikainen 1-0
Jaracz - Karlsson 1-0
Baramidze - Santos 1-0
Shneider - Bok 1/2
Kojima - Sveshnikov 0-1
Round 4 - Mar 2nd
Dragun - Degraeve 0-1
Vovk - Zinchenko 1-0
Miroshnichenko - Hammer 1/2
Dvoirys - Kuzubov 1-0
Sveshnikov - Gelashvili 1/2
Korobov - Rusev 1/2
Dzhumaev - Malakhatko 1/2
Radulski - Sanikidze 0-1
Iturrizaga - Kononenko 1/2
Solodovnichenko - Zakhartsov 1-0
Danielian - Zubarev 1-0
Geetha Narayana - Jaracz 1/2
Olszewski - Bobras 1-0
Brodsky - Sokolov 1/2
Timoshenko - Jojua 1/2
Wantiez - Baramidze 1/2
Bhat - Graf 0-1
Baklan - Babaev 1/2
Burmakin - Marholev 1-0
Simutowe - Mamedov 1/2
Balogh - Sulashvili 1/2
Le Roux - David 0-1
Vorobiov - Housieaux 1-0
Akesson - Rozentalis 1/2
Yandemirov - Corrales Jimene 1/2
Nalbandian - Arutinian 0-1
Lushenkov - Gharamian 0-1
Sulskis - Brunner 1/2
Genov - Bachmann 1/2
Vazquez Igarza - Foisor 1/2
Round 5 - Mar 3rd
Degraeve - Vovk 0-1
Sanikidze - Solodovnichenko 1/2
Danielian - Dvoirys 1/2
Graf - Olszewski 1/2
Gozzoli - Miroshnichenko 0-1
Heberla - Burmakin 1/2
Gelashvili - Abergel 1-0
Jojua - Korobov 1/2
Malakhatko - Smirnov 0-1
David - Zdebskaja 1/2
Baron - Vorobiov 0-1
Arutinian - Berkovich 1-0
Gharamian - Wantiez 1-0
Kononenko - Hartikainen 1/2
Sandu - Geetha Narayana 0-1
Sokolov - Bok 1/2
Kojima - Timoshenko 0-1
Baramidze - Delekta 1/2
Rusev - Mevel 1/2
Leon Hoyos - Piot 1-0
Delorme - Sveshnikov 0-1
Hammer - Kulon 1/2
Boric - Dzhumaev 0-1
Jeanne - Iturrizaga 0-1
Zinchenko - Fayard 1-0
Couche - Gordon 0-1
Jaracz - Marchand 1-0
Foisor - Brodsky 0-1
Rychagov - Medghoul 1-0
Zakhartsov - Shirazi 1-0
Round 6 - Mar 4th
Vovk - Miroshnichenko 1/2
Iturrizaga - Gelashvili 1/2
Vorobiov - Zinchenko 1/2
Gordon - Arutinian 1-0
Olszewski - Gharamian 1/2
Solodovnichenko - Danielian 0-1
Geetha Narayana - Rychagov 1/2
Brodsky - Degraeve 0-1
Timoshenko - Jaracz 1/2
Dvoirys - Friedel 1/2
Smirnov - Leon Hoyos 0-1
Sveshnikov - Ulibin 1/2
Dzhumaev - Kravtsiv 1-0
Rusev - Graf 1/2
Baklan - Hammer 0-1
Sumets - Kuzubov 1/2
Burmakin - Zakhartsov 1/2
Korobov - Maiorov 1-0
Vokarev - Mamedov 1/2
Balogh - Todorov 1/2
Heberla - David 1/2
Zdebskaja - Rozentalis 1/2
Radulski - Jojua 0-1
Bok - Kononenko 1/2
Hartikainen - Zubarev 0-1
Delekta - Bachmann 0-1
Vazquez Igarza - Peric 1-0
Mevel - Bobras 0-1
Salgado Lopez - Genova 1-0
Kulon - Gasanov 0-1
Round 7 - Mar 5th
Leon Hoyos - Vovk 0-1
Degraeve - Gordon 1/2
Danielian - Dzhumaev 0-1
Miroshnichenko - Sokolov 1/2
Gelashvili - Timoshenko 1-0
Zinchenko - Korobov 1/2
Hammer - Vorobiov 1-0
Gharamian - Dvoirys 1/2
Zubarev - Sveshnikov 0-1
Bachmann - Iturrizaga 1/2
Jaracz - Vazquez Igarza 1/2
Friedel - Geetha Narayana 1/2
Rychagov - Bobras 1-0
Ulibin - Salgado Lopez 0-1
Gasanov - Olszewski 1/2
Jojua - Burmakin 1/2
Graf - Vocaturo 1-0
Kuzubov - Spirin 1/2
Zdebskaja - Malakhatko 1/2
Mamedov - Guidarelli 1-0
Lipka - Balogh 0-1
David - Pruess 0-1
Rozentalis - Berkovich 1-0
Arutinian - Bijaoui 1/2
Kononenko - Frois 1/2
Karim - Sulskis 0-1
Foisor - Solodovnichenko 1/2
Petitcunot - Frolyanov 0-1
Baramidze - Ibarra Chami 1-0
Zakhartsov - Batsiashvili 1-0
Round 8 - Mar 6th
Vovk - Dzhumaev 1/2
Gordon - Gelashvili 1/2
Salgado Lopez - Hammer 1/2
Sveshnikov - Degraeve 1/2
Miroshnichenko - Rychagov 1/2
Zakhartsov - Graf 1-0
Korobov - Danielian 1/2
Iturrizaga - Mamedov 0-1
Balogh - Zinchenko 1-0
Vokarev - Rozentalis 0-1
Jaracz - Gharamian 1-0
Sulskis - Apicella 0-1
Frolyanov - Friedel 1/2
Olszewski - Bachmann 1-0
Vazquez Igarza - Kravtsiv 1/2
Geetha Narayana - Kraai 1-0
Brodsky - Gasanov 1/2
Sokolov - Babaev 1/2
Naumkin - Baramidze 0-1
Dvoirys - Mcnab 1-0
Jojua - Ovetchkin 1-0
Sumets - Wirig 1-0
Sanchez - Leon Hoyos 1/2
Pruess - Shneider 0-1
Kharitonov - Nadig 1-0
Baklan - Vul 1/2
Terrieux - Kuzubov 0-1
Burmakin - Zilberman 1-0
Lushenkov - Malakhatko 1/2
Dvirnyy - Drozdovskij 1/2
Round 9 - Mar 7th
Gelashvili - Vovk 1/2
Dzhumaev - Balogh 1/2
Mamedov - Kharitonov 1/2
Rozentalis - Sveshnikov 1/2
Hammer - Geetha Narayana 1/2
Salgado Lopez - Zakhartsov 0-1
Degraeve - Jaracz 0-1
Baramidze - Gordon 1/2
Apicella - Dvoirys 1/2
Rychagov - Sumets 1/2
Shneider - Olszewski 1/2
Kuzubov - Jojua 1/2
Danielian - Miroshnichenko 0-1
Brodsky - Burmakin 1-0
Friedel - Korobov 1/2
Corrales Jimene - Abergel 1-0
Kravtsiv - Arutinian 1/2
Todorov - Borovikov 1/2
Hasangatin - Radulski 1/2
Kononenko - Smirnov 1/2
Babaev - Solodovnichenko 0-1
Zubarev - Le Roux 1-0
Heberla - Frolyanov 1/2
Simutowe - Vazquez Igarza 1/2
Bobras - Yandemirov 1-0
Gasanov - Genov 1/2
Vul - Sokolov 0-1
Leon Hoyos - Bijaoui 1-0
Riff - Sanchez 0-1
Graf - Van Kampen 1-0
Login Now| Register| Download| Help| Teaching Ladder| Sponsors| Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Fri Mar 13 4:43:59 GMT Standard Time 2009