FICS - Free Internet Chess Server
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the Russian Team Championships
The Russian Team Championships took place from April 2nd to 13th.
Top 20 Participants.
CountryRating Final Standings
Morozevich, Alexander RUS27741. Ural 17.0(39.5)
Shirov, Alexei ESP27552. Economist 1 15.0(37.0)
Mamedyarov, ShakhriyarAZE27523. TPS Saransk 14.0(37.0)
Radjabov, Teimour AZE27514. Finek 14.0(35.5)
Svidler, Peter RUS27465. Spasio 12.0(34.5)
Ivanchuk, Vassily UKR27406. Shatar Buryatia12.0(34.0)
Karjakin, Sergey UKR27327. 64 11.0(32.0)
Kamsky, Gata USA27328. ShSM 10.0(33.5)
Gelfand, Boris ISR27239. Tomsk 400 10.0(31.0)
Ponomariov, Ruslan UKR271910. Politekhnik 9.0(31.0)
Grischuk, Alexander RUS271111. South Ural 5.0(27.5)
Alekseev, Evgeny RUS271112. Economist 2 3.0(23.5)
Jakovenko, Dmitry RUS2711
Bu, Xiangzhi CHN2708
Ni, Hua CHN2703
Akopian, Vladimir ARM2700
Movsesian, Sergei SLO2695
Rublevsky, Sergei RUS2695
Eljanov, Pavel UKR2692
Malakhov, Vladimir RUS2689
Schedule.
 
Round 1 - Apr 2
TPS Saransk-South Ural4-2
Ivanchuk -Riazantsev1-0
Sakaev -Korchnoi 1-0
Volokitin -Kurnosov 1/2
Kobalia -Sveshnikov1/2
Volkov -Romanov 0-1
Najer -Ponkratov 1-0
 
Spasio -Ural 2-4
Ponomariov -Radjabov1/2
Khenkin -Shirov 0-1
Mamedyarov -Kamsky 1/2
Inarkiev -Grischuk1/2
Tkachiev -Malakhov1/2
Aleksandrov-Motylev 0-1
Tomsk 400-Politekhnik2.5-3.5
Karjakin -Efimenko 1-0
Jakovenko-Areshchenko1/2
Van Wely -Grachev 0-1
Timofeev -Lysyj 0-1
Kharlov -Maletin 1/2
Belozerov-Kokarev 1/2
ShSM -64 3-3
Onischuk -Gelfand 1/2
Asrian -Rublevsky 1/2
Popov -Nepomniachtchi1-0
Potkin -Wang 0-1
Krasenkow-Khalifman 1/2
Novikov -Rotstein 1/2
Finek-Shatar Buryatia2.5-3.5
Svidler -Gashimov 1/2
Zvjaginsev -Bu 0-1
Movsesian -Tregubov 1-0
Navara -Avrukh 0-1
Turov -Amonatov 1/2
Yemelin -Lastin 1/2
Economist 2 -Economist 12-4
Andreikin -Alekseev 1/2
Evdokimov -Tomashevsky0-1
Iljushin -Ni 1/2
Shaposhnikov-Moiseenko 1/2
Kornev -Galkin 0-1
Dyachkov -Khairullin 1/2
 
Round 2 - Apr 3
64 -Politekhnik3-3
Rublevsky -Efimenko 1-0
Nepomniachtchi-Areshenko 0-1
Harikrishna -Grachev 1/2
Wang -Bocharov 1/2
Khalifman -Maletin 1-0
Rodshtein -Kokarev 0-1
 
Economist 1-Tomsk 4004-2
Alekseev -Karjakin 1/2
Tomashevsky-Jakovenko1/2
Eljanov -Van Wely 1-0
Ni -Timofeev 1-0
Roiz -Kharlov 1-0
Moiseenko -Belozerov0-1
Ural -Economist 2 4.5-1.5
Shirov -Andreikin 1-0
Kamsky -Evdokimov 1/2
Malakhov-Iljushin 1-0
Akopian -Shaposhnikov1/2
Dreev -Kovchan 1/2
Motylev -Lushenkov 1-0
Shatar Buryatia-Spasio3-3
Gashimov -Ponomariov 1-0
Bu -Khekin 1/2
Tregubov -Mamedyarov 1/2
Shomoev -Inarkiev 0-1
Avrukh -Tkachiev 1/2
Lastin -Khismatullin1/2
South Ural-Finek2.5-3.5
Riazantsev-Svidler 0-1
Korchnoi -Zvjaginsev 1/2
Kurnosov -Movsesjan 1/2
Sveshnikov-Navara 1/2
Romanov -Turov 1/2
Ponkratov -Yemelin 1/2
ShSM -TPS Saransk4-2
Onischuk -Ivanchuk 1/2
Asrian -Sakaev 1/2
Grigoriants-Volotkin 1/2
Krasenkow -Kobalia 1-0
Savchenko -Volkov 1/2
Novikov -Najer 1-0
 
Round 3 - Apr 4
TPS Saransk-64 3-3
Ivanchuk -Gelfand 1/2
Sakaev -Rublevsky 1/2
Volotkin -Harikrishna1-0
Kobalia -Wang 0-1
Volkov -Khalifman 1/2
Najer -Rodshtein 1/2
 
Finek-ShSM 3.5-2.5
Svidler -Onischuk 1/2
Zvjaginsev -Asrian 1/2
Movsesjan -Popov 1-0
Navara -Potkin 0-1
Turov -Krasenkow1-0
Makarov -Novikov 1/2
Spasio-South Ural3.5-2.5
Ponomariov -Riazantsev1-0
Inarkiev -Korchnoi 1-0
Tkachiev -Sveshnikov1-0
Aleksandrov -Romanov 0-1
Khismatullin-Ponkratov 0-1
Kosyrev -Matsenko 1/2
Economist 2 -Shatar Buryatia3-3
Andreikin -Miton 1-0
Evdokimov -Tregubov 1-0
Shaposhnikov-Shomoev 1/2
Korneev -Avrukh 0-1
Djachkov -Ammonatov 1/2
Kovchan -Lastin 0-1
Tomsk 400-Ural 2-4
Karjakin -Radjabov1/2
Jakovenko-Shirov 1/2
Van Wely -Kamsky 0-1
Timofeev -Grischuk0-1
Kharlov -Dreev 1-0
Belozerov-Motylev 0-1
Politekhnik-Economist 12.5-3.5
Efimenko -Alekseev 1/2
Areshenko -Tomashevsky1/2
Grachev -Eljanov 1/2
Lysyj -Ni 0-1
Bocharov -Roiz 1/2
Kokarev -Galkin 1/2
 
Round 4 - Apr 5
64 -Economist 13.5:2.5
Gelfand -Alekseev 1-0
Rublevsky -Tomashevsky1/2
Nepomniachtchi-Eljanov 1/2
Wang -Ni 1/2
Bareev -Roiz 1/2
Rodshtein -Moiseenko 1/2
 
Ural -Politekhnik4-2
Radjabov-Grachev 1-0
Shirov -Lysyj 1/2
Grischuk-Bocharov 1-0
Malakhov-Maletin 1-0
Akopian -Kokarev 0-1
Dreev -Ovetchkin 1/2
Shatar Buryatia-Tomsk 400 3.5-2.5
Gashimov -Morozevich0-1
Bu -Karjakin 1-0
Tregubov -Jakovenko 0-1
Avrukh -Van Wely 1/2
Ammonatov -Timofeev 1-0
Lastin -Kharlov 1-0
South Ural-Economist 2 2.5-3.5
Karpov -Andreikin 1/2
Riazantsev-Evdokimov 1/2
Kurnosov -Iljushin 1/2
Romanov -Shaposhnikov1/2
Ponkratov -Djachkov 1/2
Matsenko -Kovchan 0-1
ShSM -Spasio3-3
Onischuk -Ponomariov 1/2
Asrian -Mamedyarov 1/2
Popov -Inarkiev 1/2
Grigoriants-Tkachiev 1/2
Potkin -Khismatullin1/2
Savchenko -Kosyrev 1/2
TPS Saransk-Finek3-3
Ivanchuk -Svidler 1/2
Sakaev -Zvjaginsev 1/2
Volotkin -Movsesjan 1/2
Volkov -Navara 1/2
Najer -Turov 1-0
Popov -Yemelin 0-1
 
Round 5 - Apr 6
Finek-64 4.5-1.5
Svidler -Gelfand 1-0
Zvjaginsev -Rublevsky 0-1
Movsesjan -Nepomniachtchi1-0
Navara -Harikrishna 1-0
Turov -Wang 1/2
Yemelin -Bareev 1-0
 
Spasio-TPS Saransk2.5-3.5
Ponomariov -Ivanchuk 0-1
Khekin -Sakaev 1/2
Mamedyarov -Volotkin 1/2
Inarkiev -Kobalia 0-1
Tkachiev -Volkov 1/2
Khismatullin-Najer 1-0
Economist 2 -ShSM 2-4
Andreikin -Onischuk 1/2
Evdokimov -Popov 1/2
Iljushin -Potkin 1/2
Shaposhnikov-Krasenkow1/2
Djachkov -Savchenko0-1
Kovchan -Novikov 0-1
Tomsk 400 -South Ural4-2
Morozevich-Karpov 1-0
Karjakin -Riazantsev1/2
Jakovenko -Korchnoi 1/2
Van Wely -Kurnosov 1/2
Timofeev -Sveshnikov1-0
Belozerov -Romanov 1/2
Politekhnik-Shatar Buryatia2.5-3.5
Efimenko -Gashimov 0-1
Areshchenko-Bu 1/2
Grachev -Milton 1/2
Lysyj -Shomoev 1/2
Bocharov -Ammonatov 1/2
Kokarev -Lastin 1/2
Economist 1-Ural 2.5-3.5
Alekseev -Radjabov0-1
Tomashevsky-Shirov 1/2
Eljanov -Kamsky 1-0
Ni -Grischuk1/2
Roiz -Malakhov1/2
Moiseenko -Dreev 0-1
 
Round 6 - Apr 7
64 -Ural 3.5-2.5
Gelfand -Shirov 1-0
Harikrishna-Kamsky 1/2
Wang -Grischuk1-0
Bareev -Malakhov0-1
Khalifman -Akopian 1/2
Rodshtein -Motylev 1/2
 
Shatar Buryatia-Economist 12.5-3.5
Gashimov -Alekseev 1/2
Bu -Tomashevsky1/2
Tregubov -Eljanov 1/2
Avrukh -Ni 0-1
Ammonatov -Roiz 1/2
Lastin -Galkin 1/2
South Ural-Politekhnik4-2
Karpov -Efimenko 1/2
Riazantsev-Areshchenko1/2
Korchnoi -Grachev 1/2
Kurnosov -Lysyj 1/2
Ponkratov -Bocharov 1-0
Matsenko -Kokarev 1-0
SHSM -Tomsk 400 2.5-3.5
Onischuk -Morozevich0-1
Asrian -Karjakin 1/2
Grigoriants-Jakovenko 1/2
Potkin -Van Wely 1/2
Krasenkow -Timofeev 1/2
Novikov -Belozerov 1/2
TPS Saransk-Economist 2 4-2
Ivanchuk -Andreikin 1/2
Sakaev -Evdokimov 1/2
Volotkin -Iljushin 1-0
Sutovsky -Shaposhnikov1/2
Kobalia -Korneev 1-0
Volkov -Lushenkov 1/2
Finek-Spasio3-3
Svidler -Ponomariov 1/2
Movsesjan -Khekin 1/2
Navara -Mamedyarov 1-0
Vitiugov -Inarkiev 0-1
Yemelin -Tkachiev 1/2
Makarov -Aleksandrov 1/2
 
Round 7 - Apr 9
Spasio-64 4-2
Ponomariov -Gelfand 1/2
Khekin -Rublevsky 1/2
Mamedyarov -Nepomniachtchi1-0
Inarkiev -Harikrishna 1/2
Tkachiev -Wang 1/2
Khismatullin-Rodshtein 1-0
 
Economist 2-Finek2-4
Andreikin -Zvjaginsev 1/2
Evdokimov -Movsesjan 0-1
Iljushin -Navara 1/2
Dyachkov -Vitiugov 0-1
Kovchan -Turov 1/2
Lushenkov -Yemelin 1/2
Tomsk 400 -TPS Saransk0.5-5.5
Morozevich-Ivanchuk 0-1
Karjakin -Sakaev 1/2
Jakovenko -Volotkin 0-1
Van Wely -Sutovsky 0-1
Timofeev -Kobalia 0-1
Belozerov -Najer 0-1
Politekhnik-SHSM 2-4
Efimenko -Onischuk 1/2
Areshchenko-Asrian 0-1
Grachev -Popov 1/2
Lysyj -Potkin 1/2
Maletin -Savchenko0-1
Kokarev -Novikov 1/2
Economist 1-South Ural4.5-1.5
Alekseev -Riazantsev1/2
Ni -Korchnoi 1/2
Roiz -Kurnosov 1-0
Moiseenko -Sveshnikov1-0
Galkin -Romanov 1-0
Khairullin -Ponkratov 1/2
Ural -Shatar Buryatia3-3
Radjabov-Gashimov 1/2
Shirov -Bu 1/2
Kamsky -Miton 1-0
Grischuk-Shomoev 1-0
Dreev -Ammonatov 0-1
Motylev -Lastin 0-1
 
Round 8 - Apr 10
64 -Shatar Buryatia3-3
Gelfand -Gashimov 1/2
Rublevsky -Xiangzhi 1/2
Harikrishna-Shomoev 1-0
Hao -Avrukh 1/2
Bareev -Ammonatov 0-1
Khalifman -Lastin 1/2
 
South Ural-Ural 2-4
Riazantsev-Radjabov1/2
Korchnoi -Kamsky 0-1
Kurnosov -Malakhov1-0
Romanov -Akopian 0-1
Ponkratov -Dreev 0-1
Matsenko -Motylev 1/2
SHSM -Economist 12.5-3.5
Onischuk -Tomashevsky1/2
Asrian -Eljanov 0-1
Popov -Hua 1/2
Grigoriants-Roiz 1/2
Krasenkow -Galkin 1-0
Savchenko -Khairullin 0-1
TPS Saransk-Politekhnik2.5-3.5
Ivanchuk -Efimenko 1-0
Sakaev -Areshchenko1/2
Volotkin -Grachev 1/2
Sutovsky -Lysyj 0-1
Volkov -Bocharov 0-1
Najer -Ovetchkin 1/2
Finek-Tomsk 400 2-4
Svidler -Morozevich1/2
Zvjaginsev -Karjakin 0-1
Movsesjan -Jakovenko 1/2
Navara -Van Wely 1/2
Vitiugov -Timofeev 0-1
Turov -Belozerov 1/2
Spasio-Economist 2 4-2
Mamedyarov -Andreikin 1/2
Inarkiev -Evdokimov 1/2
Tkachiev -Iljushin 1-0
Aleksandrov -Shaposhnikov1/2
Khismatullin-Korneev 1-0
Kosyrev -Kovchan 1/2
 
Round 9 - Apr 11
Economist 2-64 1.5-4.5
Andreikin -Rublevsky 1/2
Evdokimov -Nepomniachtchi0-1
Iljushin -Harikrishna 1/2
Korneev -Hao 0-1
Kovchan -Bareev 0-1
Lushenkov -Rodstein 1/2
 
Tomsk 400 -Spasio2-4
Morozevich-Ponomariov 0-1
Karjakin -Khenkin 1/2
Jakovenko -Mamedyarov 1/2
Van Wely -Inarkiev 1/2
Timofeev -Tkachiev 1/2
Belozerov -Khismatullin0-1
Politekhnik-Finek3-3
Efimenko -Svidler 1/2
Areshchenko-Zvjaginsev 0-1
Grachev -Movsesjan 1/2
Lysyj -Navara 1/2
Bocharov -Vitiugov 1-0
Ovetchkin -Yemelin 1/2
Economist 1-TPS Saransk3-3
Alekseev -Ivanchuk 1/2
Tomashevsky-Sakaev 1/2
Eljanov -Volotkin 1-0
Hua -Sutovsky 1/2
Moiseenko -Kobalia 1/2
Khairullin -Najer 0-1
Ural -SHSM 4-2
Radjabov-Popov 1/2
Shirov -Grigoriants1-0
Kamsky -Potkin 1/2
Grischuk-Krasenkow 1/2
Malakhov-Savchenko 1/2
Dreev -Novikov 1-0
Shatar Buryatia-South Ural2.5-3.5
Gashimov -Korchnoi 0-1
Xiangzhi -Kurnosov 1/2
Miton -Sveshnikov0-1
Shomoev -Romanov 1/2
Ammonatov -Ponkratov 1/2
Lastin -Matsenko 1-0
 
Round 10 - Apr 12
TPS Saransk-Ural 3-3
Ivanchuk -Shirov 1/2
Sakaev -Grischuk1/2
Volokitin -Malakhov1/2
Sutovsky -Akopian 1/2
Volkov -Dreev 1/2
Najer -Motylev 1/2
 
Finek -Economist 13.5-2.5
Svidler -Alekseev 0-1
Zvjaginsev-Tomashevsky1/2
Movsesian -Eljanov 1/2
Navara -Ni 1-0
Vitiugov -Roiz 1-0
Turov -Moiseenko 1/2
ShSM -Shatar Buryatia2-4
Onischuk -Gashimov 1/2
Asrian -Bu 0-1
Popov -Shomoev 0-1
Grigoriants-Avrukh 0-1
Potkin -Amonatov 1/2
Krasenkow -Lastin 1-0
Spasio -Politechnik3-3
Ponomariov -Efimenko 1/2
Khenkin -Areshchenko1/2
Mamedyarov -Grachev 1/2
Inarkiev -Lysyj 1/2
Tkachiev -Bocharov 1/2
Khismatullin-Maletin 1/2
64 -South Ural3-3
Gelfand -Riazantsev1/2
Rublevsky -Korchnoi 1/2
Nepomniachtchi-Kurnosov 0-1
Harikrishna -Sveshnikov1/2
Wang -Romanov 1-0
Bareev -Ponkratov 1/2
Economist 2-Tomsk 400 2-4
Andreikin -Morozevich1/2
Iljushin -Karjakin 0-1
Kornev -Jakovenko 0-1
Dyachkov -Van Wely 0-1
Kovchan -Timofeev 1-0
Lushenkov -Belozerov 1/2
 
Round 11 - Apr 13
Ural -Finek 3-3
Radjabov-Svidler 1/2
Kamsky -Zvjaginsev1/2
Malakhov-Movsesian 1/2
Akopian -Navara 1/2
Dreev -Vitiugov 1/2
Motylev -Yemelin 1/2
 
Economist 1-Spasio 3.5-2.5
Alekseev -Ponomariov 1/2
Tomashevsky-Khenkin 1/2
Eljanov -Mamedyarov 1/2
Ni -Inarkiev 1-0
Moiseenko -Tkachiev 1/2
Galkin -Khismatullin1/2
Shatar Buryatia-TPS Saransk2.5-3.5
Gashimov -Ivanchuk 1/2
Bu -Sakaev 1/2
Shomoev -Volokitin 1/2
Avrukh -Sutovsky 1/2
Amonatov -Kobalia 1/2
Lastin -Najer 0-1
Tomsk 400 -64 4-2
Morozevich-Gelfand 1-0
Karjakin -Rublevsky 1/2
Jakovenko -Harikrishna1/2
Van Wely -Wang 1/2
Timofeev -Bareev 1-0
Belozerov -Khalifman 1/2
South Ural-ShSM 2-4
Riazantsev-Onischuk 1/2
Korchnoi -Asrian 1/2
Sveshnikov-Potkin 1/2
Romanov -Krasenkow0-1
Ponkratov -Savchenko0-1
Matsenko -Novikov 1/2
Politechnik-Economist 24-2
Efimenko -Andreikin 1-0
Areshchenko-Evdokimov 1/2
Grachev -Iljushin 1-0
Lysyj -Kornev 1/2
Bocharov -Kovchan 1/2
Kokarev -Lushenkov 1/2
Login Now | Register | Download | Help | Teaching Ladder | Events | Sponsors | Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Mon Apr 14 11:19:00 GMT Standard Time 2008