FICS - Free Internet Chess Server
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the French Championships
The French Championships took place Aug 11-22.
Participants.
Group ACountryRating Final Standings
Bacrot, Etienne FRA26911. Bacrot 8.5
V.-Lagrave, Maxime FRA26812. V.-Lagrave8.5
Fressinet, Laurent FRA26733. Fressinet 7.5
Bauer, Christian FRA25834. Maze 6.0
Sokolov, Andrei FRA25615. Bauer 6.0
Maze, Sebastien FRA25536. Sokolov 5.5
Vaisser, Anatoly FRA25427. Feller 5.0
Nataf, Igor-AlexandreFRA25348. Abergel 4.5
Feller, Sebastien FRA25239. Nataf 4.5
Degraeve, Jean-marc FRA252310. Degraeve 4.0
Apicella, Manuel FRA252111. Apicella 3.5
Abergel, Thal FRA249912. Vaisser 2.5
Group BCountryRating Final Standings
Prie, Eric FRA25261. Le Roux 6.5
Edouard, Romain FRA25082. Cossin 6.5
Kosten, Anthony C. FRA25073. Bricard 6.5
Le Roux, Jean-PierreFRA24904. Govciyan6.0
Lazarev, Vladimir FRA24825. Edouard 6.0
Cossin, Sebastien FRA24666. Shoker 5.5
Vitoux, Colomban FRA24547. Kosten 5.5
Bricard, Emmanuel FRA24538. Benitah 5.0
Collas, Didier FRA24399. Lazarev 5.0
Benitah, Yohan FRA241610. Prie 4.5
Govciyan, Pavel FRA241111. Vitoux 4.5
Shoker, Samy FRA236512. Collas 4.5
WomenCountryRating Final Standings
Skripchenko, AlmiraFRA24631. Milliet 8.5
Collas, Silvia FRA23702. Leconte 8.0
Milliet, Sophie FRA23573. Collas 8.0
Leconte, Maria FRA23464. Skripchenko7.5
Lallemand, Roza FRA22855. Delorme 6.5
Guichard, Pauline FRA22846. Lallemand 5.0
Benmesbah, Natacha FRA22107. Verot 4.5
Congiu, Mathilde FRA21968. Guichard 4.5
Muller, Anne FRA21799. Congiu 4.5
Delorme, Laurie FRA215510. Flear 3.5
Flear, Christine FRA213311. Benmesbah 3.0
Verot, Melanie FRA212512. Muller 2.5
Schedule.
Round 1 - Aug 11
Group A
Maze -Bacrot 1/2
V.-Lagrave-Nataf 1/2
Feller -Fressinet0-1
Bauer -Vaisser 1/2
Abergel -Sokolov 1/2
Degraeve -Apicella 1/2
 
Group B
Cossin -Prie 1/2
Edouard -Benitah1-0
Kosten -Bricard1/2
Vitoux -Le Roux1/2
Govciyan-Lazarev1-0
Collas -Shoker 1/2
 
Women
Skripchenko-Congiu 1-0
Delorme -Collas 1/2
Leconte -Milliet 1/2
Lallemand -Benmesbah0-1
Muller -Guichard 0-1
Verot -Flear 1/2
Round 2 - Aug 12
Group A
Fressinet-Bauer 1/2
Bacrot -Nataf 1-0
Sokolov -V.-Lagrave1/2
Maze -Degraeve 1-0
Vaisser -Abergel 1/2
Apicella -Feller 0-1
 
Group B
Shoker -Edouard 1/2
Bricard-Govciyan1/2
Le Roux-Prie 1-0
Vitoux -Kosten 0-1
Benitah-Cossin 1/2
Lazarev-Collas 1/2
 
Women
Guichard -Milliet 0-1
Benmesbah-Verot 0-1
Muller -Skripchenko1/2
Flear -Leconte 0-1
Collas -Lallemand 1-0
Congiu -Delorme 1/2
Round 3 - Aug 13
Group A
Abergel -Fressinet0-1
Feller -Maze 0-1
Degraeve -Bacrot 1/2
V.-Lagrave-Vaisser 1-0
Bauer -Apicella 1/2
Nataf -Sokolov 1/2
 
Group B
Govciyan-Vitoux 1/2
Edouard -Lazarev1/2
Kosten -Le Roux1-0
Cossin -Shoker 1/2
Collas -Bricard1/2
Prie -Benitah1/2
 
Women
Skripchenko-Guichard 1-0
Leconte -Benmesbah1-0
Verot -Collas 1/2
Milliet -Flear 1-0
Delorme -Muller 1-0
Lallemand -Congiu 1/2
Round 4 - Aug 14
Group A
Fressinet-V.-Lagrave1/2
Maze -Bauer 1/2
Bacrot -Sokolov 1/2
Vaisser -Nataf 1/2
Degraeve -Feller 1/2
Apicella -Abergel 0-1
 
Group B
Bricard-Edouard 1-0
Kosten -Govciyan0-1
Shoker -Prie 0-1
Vitoux -Collas 1-0
Le Roux-Benitah 1/2
Lazarev-Cossin 0-1
 
Women
Skripchenko-Delorme 1/2
Guichard -Flear 1-0
Benmesbah -Milliet 1/2
Collas -Leconte 1-0
Congiu -Verot 1-0
Muller -Lallemand0-1
Round 5 - Aug 15
Group A
Abergel -Maze 1-0
Nataf -Fressinet0-1
Feller -Bacrot 0-1
V.-Lagrave-Apicella 1-0
Bauer -Degraeve 1/2
Sokolov -Vaisser 1-0
 
Group B
Edouard -Vitoux 1-0
Govciyan-Le Roux0-1
Collas -Kosten 1/2
Cossin -Bricard1/2
Prie -Lazarev0-1
Benitah -Shoker 0-1
 
Women
Delorme -Guichard 1/2
Flear -Benmesbah 1-0
Lallemand-Skripchenko1/2
Milliet -Collas 1-0
Leconte -Congiu 1/2
Verot -Muller 1-0
Round 6 - Aug 16
Group A
Fressinet-Sokolov 1-0
Maze -V.-Lagrave0-1
Bacrot -Vaisser 1-0
Degraeve -Abergel 0-1
Feller -Bauer 1/2
Apicella -Nataf 1/2
 
Group B
Kosten -Edouard1/2
Govciyan-Collas 1-0
Bricard -Prie 1/2
Le Roux -Shoker 0-1
Vitoux -Cossin 1/2
Lazarev -Benitah1/2
 
Women
Guichard -Benmesbah1-0
Skripchenko-Verot 1-0
Collas -Flear 1-0
Congiu -Milliet 1/2
Muller -Leconte 0-1
Delorme -Lallemand1/2
Round 7 - Aug 18
Group A
Vaisser -Fressinet1/2
Bauer -Bacrot 1/2
V.-Lagrave-Degraeve 1-0
Abergel -Feller 0-1
Nataf -Maze 1/2
Sokolov -Apicella 1/2
 
Group B
Edouard-Govciyan1-0
Prie -Vitoux 0-1
Cossin -Kosten 1/2
Collas -Le Roux 1/2
Benitah-Bricard 1/2
Shoker -Lazarev 0-1
 
Women
Leconte -Skripchenko1-0
Benmesbah-Collas 1/2
Lallemand-Guichard 1-0
Verot -Delorme 0-1
Milliet -Muller 1-0
Flear -Congiu 1/2
Round 8 - Aug 19
Group A
Bacrot -Fressinet 1-0
Feller -V.-Lagrave0-1
Bauer -Abergel 1-0
Maze -Sokolov 1/2
Degraeve-Nataf 1/2
Apicella-Vaisser 1/2
 
Group B
Collas -Edouard1/2
Govciyan-Cossin 0-1
Kosten -Prie 1/2
Bricard -Shoker 1/2
Le Roux -Lazarev1-0
Vitoux -Benitah1/2
 
Women
Skripchenko-Milliet 1/2
Guichard -Collas 0-1
Congiu -Benmesbah0-1
Delorme -Leconte 0-1
Muller -Flear 1/2
Lallemand -Verot 1-0
Round 9 - Aug 20
Group A
V.-Lagrave-Bauer 1/2
Abergel -Bacrot 0-1
Fressinet -Apicella1/2
Sokolov -Degraeve1/2
Vaisser -Maze 0-1
Nataf -Feller 1/2
 
Group B
Edouard-Le Roux 0-1
Prie -Govciyan0-1
Cossin -Collas 1-0
Shoker -Vitoux 1-0
Benitah-Kosten 1-0
Lazarev-Bricard 1/2
 
Women
Flear -Skripchenko0-1
Verot -Guichard 1-0
Benmesbah-Muller 0-1
Milliet -Delorme 1/2
Collas -Congiu 1-0
Leconte -Lallemand 1-0
Round 10 - Aug 21
Group A
Abergel -V.-Lagrave0-1
Bacrot -Apicella 1-0
Maze -Fressinet 1/2
Bauer -Nataf 1/2
Feller -Sokolov 1/2
Degraeve-Vaisser 1-0
 
Group B
Edouard -Cossin 1-0
Govciyan-Benitah0-1
Collas -Prie 1/2
Kosten -Shoker 1/2
Le Roux -Bricard1/2
Vitoux -Lazarev1/2
 
Women
Skripchenko-Benmesbah1-0
Guichard -Congiu 1/2
Verot -Leconte 1/2
Delorme -Flear 1/2
Muller -Collas 0-1
Lallemand -Milliet 0-1
Round 11 - Aug 22
Group A
V.-Lagrave-Bacrot 1/2
Fressinet -Degraeve1-0
Sokolov -Bauer 1/2
Apicella -Maze 1/2
Nataf -Abergel 1/2
Vaisser -Feller 0-1
 
Group B
Prie -Edouard 1-0
Shoker -Govciyan0-1
Cossin -Le Roux 1/2
Bricard-Vitoux 1-0
Lazarev-Kosten 1/2
Benitah-Collas 0-1
 
Women
Collas -Skripchenko1/2
Leconte -Guichard 1/2
Benmesbah-Delorme 0-1
Milliet -Verot 1-0
Flear -Lallemand 1/2
Congiu -Muller 1/2
Login Now | Register | Download | Help | Teaching Ladder | Events | Sponsors | Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Fri Aug 22 22:46:00 GMT Standard Time 2008