FICS - Free Internet Chess Server
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the Russian Team Championships
The Russian Team Championships took place from May 2nd to 10th.
Schedule.
Round 1 - May 2
Gelfand -Ivanchuk 1/2
Volokitin -Bareev 1-0
Harikrishna -Najer 1-0
Volkov -Khalifman 1/2
Nepomniachtchi-Kobalia 1-0
Popov,V -Belov 1/2
Bocharov -Rublevsky 0-1
Timofeev -Lysyj 1-0
Yakovich -Jobava 0-1
Khairullin -Lastin 1/2
Maletin -Iljin 1-0
Ibragimov -Ovetchkin 1/2
Morozevich -Miton 1-0
Shomoev -Jakovenko 0-1
Karjakin -Rychagov 1-0
Amonatov -Inarkiev 1/2
Tkachiev -Kazhgaleyev1/2
Iskusnyh -Bologan 1-0
Khenkin -Radjabov 1/2
Grischuk -Onischuk 1/2
Georgiev -Shirov 1/2
Malakhov -Landa 1/2
Savchenko -Zvjaginsev 1/2
Motylev -Potkin 1/2
Alekseev -Lputian 1-0
Riazantsev -Tiviakov 1/2
Eljanov -Korchnoi 1/2
Kurnosov -Moiseenko 1/2
Tomashevsky -Romanov 1-0
Bezgodov -Galkin 1/2
Round 2 - May 3
Ivanchuk -Asrian 1/2
Lputian -Volokitin 1-0
Najer -Riazantsev 1/2
Kurnosov -Volkov 1/2
Kobalia -Romanov 1-0
Bezgodov -Kiriakov 1/2
Rublevsky -Morozevich 0-1
Jakovenko -Timofeev 1/2
Jobava -Karjakin 0-1
Inarkiev -Khairullin 1/2
Iljin -Tkachiev 1-0
Smirnov -Ibragimov 1/2
Miton -Khenkin 1-0
Onischuk -Shomoev 1/2
Rychagov -Georgiev 1/2
Landa -Kazhgaleyev 1-0
Iskusnyh -Savchenko 1/2
Potkin -Sambuev 1-0
Radjabov -Alekseev 1/2
Tiviakov -Grischuk 0-1
Shirov -Roiz 1-0
Eljanov -Malakhov 1/2
Zvjaginsev -Moiseenko 1/2
Tomashevsky-Motylev 1-0
Gelfand -Bocharov 1-0
Lysyj -Harikrishna 1/2
Khalifman -Yakovich 1/2
Lastin -Nepomniachtchi1-0
Belov -Maletin 1/2
Ovetchkin -Korotylev 0-1
Round 3 - May 4
Bocharov -Ivanchuk 0-1
Volokitin -Lysyj 1/2
Yakovich -Najer 1/2
Volkov -Lastin 1-0
Maletin -Kobalia 1/2
Korneev -Sorokin 1/2
Khenkin -Rublevsky 1/2
Timofeev -Onischuk 1/2
Georgiev -Jobava 1/2
Khairullin -Landa 1/2
Potkin -Iljin 1/2
Kharlov -Grigoriants1/2
Alekseev -Miton 1/2
Shomoev -Tiviakov 1/2
Roiz -Rychagov 1-0
Tregubov -Eljanov 1/2
Moiseenko -Amonatov 1-0
Kazhgaleyev -Tomashevsky1/2
Karpov -Grischuk 1/2
Shirov -Asrian 1-0
Lputian -Akopian 1/2
Malakhov -Riazantsev 1-0
Korchnoi -Zvjaginsev 1/2
Sakaev -Bezgodov 1/2
Morozevich -Gelfand 1/2
Bareev -Jakovenko 1-0
Karjakin -Harikrishna1/2
Nepomniachtchi-Inarkiev 0-1
Bologan -Belov 1-0
Korotylev -Smirnov 1/2
Round 4 - May 5
Ivanchuk -Radjabov 1/2
Grischuk -Volokitin 1-0
Najer -Akopian 1/2
Malakhov -Volkov 1/2
Kobalia -Motylev 1/2
Sakaev -Korneev 1/2
Rublevsky -Alekseev 0-1
Tiviakov -Timofeev 1/2
Jobava -Roiz 1-0
Eljanov -Khairullin 1-0
Iljin -Tomashevsky1/2
Galkin -Ibragimov 1/2
Miton -Karpov 1/2
Asrian -Shomoev 1/2
Rychagov -Lputian 1/2
Riazantsev-Tregubov 0-1
Amonatov -Korchnoi 1-0
Romanov -Kazhgaleyev0-1
Bareev -Onischuk 1/2
Georgiev -Harikrishna1/2
Khalifman -Landa 1/2
Savchenko -Belov 1/2
Korotylev -Grigoriants1/2
Popov,I -Shipov 1/2
Lysyj -Morozevich 0-1
Karjakin -Yakovich 0-1
Maletin -Inarkiev 0-1
Tkachiev -Ovetchkin 1-0
Sorokin -Bologan 0-1
Smirnov -Vokarev 1-0
Round 5 - May 6
Morozevich -Ivanchuk 0-1
Volokitin -Jakovenko 0-1
Karjakin -Najer 1/2
Volkov -Tkachiev 1/2
Bologan -Kobalia 1/2
Korneev -Smirnov 0-1
Karpov -Timofeev 1/2
Jobava -Asrian 1/2
Korchnoi -Iljin 1-0
Ibragimov -Ildar 0-1
Romanov -Kharlov 1/2
Yandemirov -Bezgodov 1/2
Radjabov -Shomoev 1-0
Tregubov -Shirov 1/2
Malakhov -Amonatov 1/2
Kazhgaleyev-Zvaginsev 1/2
Motylev -Iskusnyh 1-0
Sambuev -Sakaev 0-1
Alekseev -Gelfand 1/2
Bareev -Tiviakov 1/2
Roiz -Harikrishna 1/2
Khalifman -Eljanov 1/2
Moiseenko -Nepomniachtchi1/2
Belov -Galkin 1/2
Khenkin -Bocharov 1-0
Lysyj -Georgiev 0-1
Landa -Yakovich 1/2
Lastin -Savchenko 1/2
Potkin -Ovetchkin 1/2
Sorokin -Popov,I 1/2
Round 6 - May 7
Ivanchuk -Miton 1-0
Shomoev -Najer 1/2
Volkov -Rychagov 1-0
Tregubov -Kobalia 1/2
Popov,V -Amonatov 1/2
Kazhgaleyev -Kiriakov 1/2
Rublevsky -Radjabov 1/2
Grischuk -Timofeev 1-0
Jobava -Shirov 0-1
Zvjaginsev -Khairullin1-0
Iljin -Motylev 1/2
Sakaev -Kharlov 1-0
Gelfand -Asrian 1/2
Lputian -Bareev 1/2
Harikrishna -Riazantsev1/2
Korchnoi -Khalifman 1/2
Nepomniachtchi-Kurnosov 1-0
Bezgodov -Korotylev 0-1
Bocharov -Roiz 0-1
Eljanov -Lastin 1-0
Maletin -Moiseenko 1/2
Tomashevsky -Ovetchkin 1/2
Sorokin -Galkin 1/2
Dyachkov -Vokarev 1-0
Jakovenko -Khenkin 1/2
Onischuk -Karjakin 0-1
Inarkiev -Georgiev 0-1
Landa -Tkachiev 0-1
Bologan -Savchenko 1-0
Grigoriants -Smirnov 1/2
Round 7 - May 8
Khenkin -Ivanchuk 1/2
Volokitin -Onischuk 1/2
Georgiev -Najer 1/2
Volkov -Landa 1/2
Potkin -Kobalia 1-0
Korneev -Grigoriants 1/2
Miton -Rublevsky 1-0
Timofeev -Shomoev 1/2
Rychagov -Jobava 1/2
Khairullin -Tregubov 1/2
Amonatov -Iljin 1/2
Ibragimov -Kazhgaleyev 1-0
Radjabov -Gelfand 1/2
Bareev -Grischuk 1/2
Akopian -Harikrishna 1/2
Khalifman -Malakhov 1/2
Zvjaginsev -Nepomniachtchi1/2
Belov -Sakaev 1/2
Asrian -Bocharov 0-1
Lysyj -Lputian 1/2
Riazantsev -Yakovich 1/2
Lastin -Korchnoi 0-1
Kurnosov -Maletin 1/2
Ovetchkin -Bezgodov 1/2
Alekseev -Morozevich 0-1
Jakovenko -Tiviakov 1-0
Roiz -Karjakin 1/2
Kasimdzhanov-Eljanov 1/2
Moiseenko -Inarkiev 1-0
Smirnov -Tomashevsky 1-0
Round 8 - May 10
Ivanchuk -Rublevsky 1/2
Timofeev -Volokitin 1/2
Najer -Jobava 1/2
Khairullin -Volkov 1/2
Kobalia -Ibragimov 1-0
Yandemirov -Popov,V 0-1
Gelfand -Miton 1/2
Shomoev -Bareev 0-1
Harikrishna -Rychagov 1/2
Tregubov -Nepomniachtchi0-1
Korotylev -Amonatov 1/2
Kazhgaleyev -Shipov 1/2
Bocharov -Shirov 1/2
Akopian -Lysyj 1/2
Yakovich -Malakhov 1/2
Zvjaginsev -Lastin 1/2
Maletin -Motylev 1/2
Sakaev -Ovetchkin 1/2
Morozevich -Lputian 1-0
Riazantsev -Jakovenko 1/2
Kasimdzhanov-Korchnoi 1-0
Kurnosov -Tkachiev 1/2
Bologan -Romanov 1-0
Bezgodov -Smirnov 1/2
Khenkin -Alekseev 1/2
Tiviakov -Onischuk 1/2
Georgiev -Eljanov 1/2
Moiseenko -Savchenko 1-0
Potkin -Galkin 1/2
Dyachkov -Grigoriants 1/2
Round 9 - May 11
Alekseev -Ivanchuk 1/2
Volokitin -Tiviakov 1/2
Eljanov -Najer 1-0
Volkov -Moiseenko 1-0
Tomashevsky-Kobalia 1/2
Popov,V -Dychagov 1-0
Rublevsky -Gelfand 1/2
Bareev -Timofeev 0-1
Jobava -Harikrishna 0-1
Khalifman -Khairullin 1/2
Iljin -Nepomniachtchi1/2
Belov -Yandemirov 1/2
Miton -Bocharov 1-0
Lysyj -Shomoev 1/2
Rychagov -Yakovich 1/2
Lastin -Tregubov 1/2
Amonatov -Maletin 1/2
Ovetchkin -Kazhgaleyev 1/2
Radjabov -Morozevich 1/2
Karjkakin -Grischuk 1-0
Akopian -Kasimdzhanov 1-0
Inarkiev -Malakhov 1/2
Zvjaginsev -Tkachiev 1/2
Smirnov -Sakaev 1-0
Asrian -Khenkin 1/2
Onischuk -Lputian 1/2
Korchnoi -Landa 1/2
Savchenko -Kurnosov 1/2
Romanov -Grigoriants 1/2
Bezgodov -Popov,I 1/2
Login Now | Register | Download | Help | Teaching Ladder | Events | Sponsors | Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Fri May 11 18:23:15 GMT Standard Time 2007