FICS - Free Internet Chess Server
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the Moscow Open 2007
The 2007 Moscow Open took place between January 27th and February 4th.
Top 20 Participants.
Title Rating Top 10 Standings
Malakhov, Vladimir GM 2663 1. Najer 7.5
Zvjaginsev, Vadim GM 2658 Yemelin 7.5
Dreev, Alexey GM 2658 3. Svetushkin 7
Kobalia, Mikhail GM 2639   Malakhov 7
Riazantsev, Alexander GM 2629   Smirnov 7
Moiseenko, Alexander GM 2627   Vorobiov 7
Fedorov, Alexei GM 2624   Kazhgaleyev 7
Smirnov, Pavel GM 2621   Dobrov 7
Korotylev, Alexey GM 2615   Aleksandrov 7
Najer, Evgeniy GM 2605 10. Askarov 6.5
Malakhatko, Vadim GM 2604
Bocharov, Dmitry GM 2602
Aleksandrov, Aleksej GM 2601
Belov, Vladimir GM 2600
Khismatullin, Denis GM 2599
Shipov, Sergei GM 2591
Galkin, Alexander GM 2590
Svetushkin, Dmitry GM 2588
Rychagov, Andrey GM 2586
Lastin, Alexander GM 2583
Schedule (Top 20 boards).
Colored means the games will be Relayed
Round 1 - Jan 27
Dreev
-
Grabuzova
1-0
Onoprienko
-
Fedorov
0-1
Smirnov
-
Kosov
0-1
Hambartsumian
-
Najer
0-1
Bocharov
-
Reutsky
1-0
Moskalenko
-
Aleksandrov
1-0
Belov
-
Shkurikhin
1-0
Gunina
-
Svetushkin
0-1
Rychagov
-
Losev
1/2
Tjurin
-
Kornev
0-1
Yakovich
-
Isaev
1/2
Demianjuk
-
Burmakin
0-1
Vorobiov
-
Maslov
1/2
Vasilkova
-
Grachev
0-1
Turov
-
Kadimova
1-0
Kruchev-Zontakh0-1
Amonatov-Nebolsina1-0
Kislov-Chernyshov0-1
Shaposhnikov-Hasanova
Fominykh-Gareev0-1
Round 2 - Jan 28
Mozharov
-
Dreev
0-1
Fedorov
-
Balashov
1/2
Najer
-
Shimanov
1-0
Shabanov
-
Bocharov
0-1
Paveliev
-
Belov
1/2
Svetushkin
-
Papin
1-0
Kornev
-
Obodchuk
1-0
Burmakin
-
Burlov
1-0
Grachev
-
Krylov
1-0
Kozlov
-
Turov
0-1
Zontakh
-
Nakhapetiane
1-0
Ovod
-
Amonatov
0-1
Chernyshov
-
Pustov
1-0
Shaposhnikov
-
Ayupov
1-0
Gareev
-
Skurikhin
1-0
Kachko-Korobov1/2
Chernobay-Deviatkin0-1
Yuferov-Novikov1/2
Chuprov-Loskutov1/2
Gagarin-Popov0-1
Round 3 - Jan 29
Dreev
-
Ionov
0-1
Najer
-
Pushkov
1-0
Bocharov
-
Yudin
1-0
Nikolenko
-
Svetushkin
1/2
Andreikin
-
Kornev
1/2
Askarov
-
Burmakin
1/2
Krapivin
-
Grachev
1-0
Turov
-
Gasanov
1/2
Petrushin
-
Zontakh
0-1
Amonatov
-
Rakhmanov
1-0
Tarlev
-
Chernyshov
1-0
Demchenko
-
Shaposhnikov
1/2
Potapov
-
Gareev
0-1
Deviatkin
-
Gavrilov
1-0
Popov
-
Ulko
0-1
Belov-Chudinovskikh1/2
Smirnov-Fedorov0-1
Yakovich-Vorotnikov1-0
Vorobiov-Paveliev1-0
Korobov-Yuferov1-0
Round 4 - Jan 30
Deviatkin
-
Najer
0-1
Ionov
-
Bocharov
0-1
Zontakh
-
Krapivin
1/2
Ulko
-
Amonatov
1/2
Gareev
-
Tarlev
1/2
Fedorov
-
Andreikin
1/2
Svetushkin
-
Zinchenko
1-0
Kornev
-
Geller
0-1
Kharitonov
-
Yakovich
1/2
Burmakin
-
Chadaev
1/2
Vorobiov
-
Askarov
0-1
Tunik
-
Turov
1/2
Shaposhnikov
-
Konovalov
1-0
Gasanov
-
Korobov
1/2
Danin
-
Novikov
1-0
Chuprov-Demchenko1/2
Chudinovskikh-Nikolenko1-0
Kozlov-Dreev0-1
Ovod-Smirnov0-1
Aleksandrov-Shimanov1-0
Round 5 - Jan 31
Bocharov
-
Najer
0-1
Geller
-
Riazantsev
0-1
Askarov
-
Svetushkin
1/2
Ulko
-
Zontakh
1-0
Amonatov
-
Chudinovskikh
1/2
Tarlev
-
Shaposhnikov
1/2
Krapivin
-
Gareev
1/2
Dreev
-
Danin
1-0
Malakhov
-
Ionov
1-0
Zvjaginsev
-
Pushkov
1/2
Yudin
-
Fedorov
1/2
Smirnov
-
Kharitonov
1-0
Andreikin
-
Korotylev
1/2
Ivanov
-
Aleksandrov
1/2
Belov
-
Romanov
1/2
Rychagov-Dobrov1/2
Lastin-Gasanov1-0
Yakovich-Tunik1-0
Rakhmanov-Burmakin1/2
Chadaev-Grachev1/2
Round 6 - Feb 1
Najer
-
Ulko
1-0
Riazantsev
-
Smirnov
0-1
Shaposhnikov
-
Malakhov
0-1
Gareev
-
Dreev
1/2
Yemelin
-
Bocharov
1-0
Svetushkin
-
Krapivin
1-0
Lastin
-
Askarov
0-1
Tarlev
-
Yakovich
0-1
Chudinovskikh
-
Turov
1/2
Kurenkov
-
Amonatov
0-1
Chernyshov
-
Demchenko
1-0
Zvjaginsev
-
Balashov
1-0
Fedorov
-
Nikolenko
1-0
Korotylev
-
Iljushin
1-0
Sveshnikov
-
Malakhatko
1/2
Aleksandrov-Andreikin1/2
Dobrov-Belov1-0
Khismatullin-Yudin1/2
Shipov-Zinchenko1/2
Romanov-Rychagov0-1
Round 7 - Feb 2
Malakhov
-
Najer
1/2
Smirnov
-
Chernyshov
1-0
Amonatov
-
Svetushkin
0-1
Yakovich
-
Yemelin
1/2
Askarov
-
Riazantsev
1/2
Dreev
-
Oleksienko
1-0
Gareev
-
Zvjaginsev
1/2
Novikov
-
Fedorov
1-0
Yandemirov
-
Korotylev
0-1
Rychagov
-
Chuprov
1-0
Chadaev
-
Kazhgaleyev
0-1
Vorobiov
-
Gabrielian
1-0
Ulko
-
Grachev
1/2
Turov
-
Dobrov
0-1
Moiseenko
-
Chudinovskikh
1-0
Malakhatko-Pushkov1/2
Bocharov-Sveshnikov1-0
Prokopchuk-Aleksandrov0-1
Andreikin-Khismatullin0-1
Yudin-Shipov0-1
Round 8 - Feb 3
Najer
-
Smirnov
1/2
Svetushkin
-
Dreev
1/2
Vorobiov
-
Malakhov
1/2
Korotylev
-
Novikov
1/2
Yemelin
-
Rychagov
1-0
Kazhgaleyev
-
Askarov
1-0
Dobrov
-
Yakovich
1/2
Chernyshov
-
Zvjaginsev
1/2
Riazantsev
-
Amonatov
1/2
Shaposhnikov
-
Moiseenko
1/2
Sorokin
-
Bocharov
0-1
Aleksandrov
-
Gareev
1-0
Popov
-
Khismatullin
0-1
Shipov
-
Ulko
1/2
Grachev
-
Tarlev
1-0
Fedorov-Chadaev1-0
Gasanov-Malakhatko0-1
Danin-Lastin0-1
Kornev-Petrushin1/2
Burmakin-Krapivin1/2
Round 9 - Feb 4
Najer
-
Svetushkin
1/2
Smirnov
-
Kazhgaleyev
1/2
Khismatullin
-
Yemelin
0-1
Malakhov
-
Grachev
1-0
Dreev
-
Vorobiov
0-1
Yakovich
-
Korotylev
1/2
Bocharov
-
Dobrov
0-1
Novikov
-
Aleksandrov
0-1
Zvjaginsev
-
Shaposhnikov
1-0
Nikolenko
-
Riazantsev
0-1
Moiseenko
-
Chernyshov
1/2
Askarov
-
Fedorov
1-0
Malakhatko
-
Chuprov
0-1
Balashov
-
Shipov
1/2
Rychagov
-
Ionov
0-1
Lastin-Kurenkov1-0
Amonatov-Zemtsov1-0
Ulko-Kornev1-0
Belov-Geller1/2
Dvalishvili-Burmakin0-1
Login Now | Register | Download | Help | Teaching Ladder | Events | Sponsors | Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Mon Feb 5 11:13:05 GMT Standard Time 2007